TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE


Voimassa alkaen 9.4.2020

Rekisterinpitäjä

Tmi Marri Bag

Kyläsepänkatu 9 as 3, 33270 Tampere

Y-tunnus: 2812991-4

marianne.hartio@outlook.com

+358 40 5093774

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Marianne Hartio
Kyläsepänkatu 9, 33270 Tampere
+358 40 5093774
marianne.hartio@outlook.com

Rekisterin nimi

Marri Bag verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan asiakkaidemme asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: 

  • Asiakkaan etu- ja sukunimi
  • osoitetiedot
  • puhelinnumero
  • sähköposti
  • tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä tietoja asiakkaan ostotapahtumista
  • toimituksista ja mahdollisista alennuksista, kuten kampanja koodeista

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta itseltään verkkokaupan tilauksista, palautus lomakkeiden kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi) yhteydessä, tilausten toimittamiseksi, maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.
Rekisteriä käyttää ainoastaan henkilö, jonka toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja jota sitoo vaitiolovelvollisuus. Asiakasrekisteriin pääsee käsiksi ainostaan rekisterin yhteyshenkilö Marianne Hartio. 

Asiakkaan tarkastusoikeus

Jokaisella asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Pyynnöt tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan profiilissaan. Lisäksi asiakas voi ottaa yhteyttä tietojensa päivittämiseksi edellä mainittuun yhteyshenkilöömme.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänen tietojensa käsittely markkinointitarkoituksia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle. 

Erimielisyydet

Pyrimme sopimaan tilaustasi koskevat mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti sopimalla, joten otathan ensisijassa yhteyttä yhteyshenkilöön Marianne Hartioon sopiaksemme asian.
Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi)ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/)